სხვა საჯარო ინფორმაცია

ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატსა და კამბრე ასოშიეიტს (Cambre Associates) შორის გაფორმებული საკონსულტაციო ხელშეკრულება.

მიმაგრებული ფაილები: