საქართველოს მისია ნატოში

საქართველოს მისია NATO-ში
მისამართი:

Mission of Georgia to NATO
VA Building, NATO HQ
1110 Brussels, Belgium
Tel: 322-707-27-30 Fax: 322-707-27-32
E-mail: Georgia@hq.nato.int