ევროინტეგრაციის საკითხთა კომუნიკაციისა და ინფორმაციის სტრატეგიის 2014 წლის სამოქმედო გეგმის განხორციელების ანგარიში

ევროინტეგრაციის საკითხთა კომუნიკაციისა და ინფორმაციის შესახებ საქართველოს მთავრობის სტრატეგიის 2014 წლის სამოქმედო გეგმის განხორციელების ანგარიში

მიმაგრებული ფაილები:

სხვა ამბები