2013-2015 წლებში გაწეული საქმიანობის ანგარიში და სამომავლო გეგმები

ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატის მიერ 2013-2015 წლებში გაწეული საქმიანობის ანგარიში და სამომავლო გეგმები

მიმაგრებული ფაილები:

სხვა ამბები