News Archive: 12/04/2017

  • ვიქტორ დოლიძე ბრიტანელ ექსპერტს შეხვდა 4 დეკემბერს, მთავრობის ადმინისტრაციის შენობაში, ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი ვიქტორ დოლიძე სტრატეგიული კომუნიკაციების საკითხებში ბრიტანელ ექსპერტს, ასოციაციის M&C Saatch დირექტორს, ჯერი ოსბორნს შეხვდა.