სახელმწიფო მინისტრი

ვიქტორ დოლიძე - ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი